Tumblelog by Soup.io
  • Viconia
  • qucykowa
  • ssozs
  • beetle
  • onewayoranother
  • marrgarret
  • hoseanna
  • challder
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

4905 cc63 390
Reposted fromqb qb viakatt katt
3332 763f 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaMaddoxx Maddoxx
0525 d577
Reposted fromzacho zacho viaMountainGirl MountainGirl
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viafelicka felicka
Reposted fromFlau Flau viakatt katt
6307 0b51 390
Reposted fromkrzysk krzysk

April 24 2017

Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viastonerr stonerr

April 18 2017

8462 eb84 390
Reposted fromstrangeee strangeee
7561 10c2 390
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viastonerr stonerr

April 16 2017

0393 51f9 390
Reposted fromdelain delain viamagenno magenno
3368 5718 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaboli boli

April 15 2017

– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir vianastypsychotic nastypsychotic
4044 8bd3 390

since1938:

My man Jesus

April 14 2017

2442 f072 390
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viahormeza hormeza
4938 5bc7 390
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
Reposted frommefir mefir viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl